admin

Thạch dừa chanh dây Rồng Việt

Ingredients: Coconut Jelly (45%), Passion Fruit Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors.Thành phần: Thạch dừa (45%), Cốt chanh dây (1,5%), Nước, Đường, Chất điều chỉnh độ axit (330), Chất bảo quản (211), Hương chanh dây, Màu thực phẩm tổng hợp (129,160a(i)). Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp và ngon hơn khi …

Thạch dừa chanh dây Rồng Việt Read More »

Thạch dừa dưa lưới Rồng Việt

Ingredients: Coconut Jelly (45%), Melon Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors.Thành phần: Thạch dừa (45%), Cốt dưa lưới (1,5%), Nước, Đường, Chất điều chỉnh độ axit (330), Chất bảo quản (211), Hương dưa lưới, Màu thực phẩm tổng hợp (Apple Green).Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp và ngon hơn khi dùng …

Thạch dừa dưa lưới Rồng Việt Read More »

Nha Đam Nho Rồng Việt

Ingredients: Aloe Vera (30%), Grape Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors. Thành phần: Nha đam (30%), Cốt nho (1,5%), Nước, Đường, Chất điều chỉnh độ axit (330), Chất bảo quản (211), Hương nho, Màu thực phẩm tổng hợp (124, 133). Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp và ngon hơn khi dùng …

Nha Đam Nho Rồng Việt Read More »

Thạch dừa khóm Rồng Việt

Ingredients: Coconut Jelly (45%), Pineapple Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors.Thành phần: Thạch dừa (45%), Cốt khóm (1,5%), Nước, Đường, Chất điều chỉnh độ axit (330), Chất bảo quản (211), Hương khóm, Màu thực phẩm tổng hợp (160a(i)).Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp và ngon hơn khi dùng lạnh. Bảo quản: …

Thạch dừa khóm Rồng Việt Read More »

Nha Đam Khóm Rồng Việt

Ingredients: Aloe Vera (30%), Pineapple Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors. Thành phần: Nha đam (30%), Cốt khóm (1,5%), Nước, Đường, Chất điều chỉnh độ axit (330), Chất bảo quản (211), Hương nho, Màu thực phẩm tổng hợp (160a(i)). Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp và ngon hơn khi dùng lạnh. …

Nha Đam Khóm Rồng Việt Read More »

Nha Đam Dưa Lưới Rồng Việt

Ingredients: Aloe Vera (30%), Melon Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors. Thành phần: Nha đam (30%), Cốt dưa lưới (1,5%), Nước, Đường, Chất điều chỉnh độ axit (330), Chất bảo quản (211), Hương dưa lưới, Màu thực phẩm tổng hợp (Apple Green). Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp và ngon hơn …

Nha Đam Dưa Lưới Rồng Việt Read More »

Nha Đam Chanh Dây Rồng Việt

Ingredients: Aloe Vera (30%), Passion Fruit Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors. Thành phần: Nha đam (30%), Cốt chanh dây (1,5%), Nước, Đường, Chất điều chỉnh độ axit (330), Chất bảo quản (211), Hương chanh dây, Màu thực phẩm tổng hợp (129, 160a(i)). Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp và ngon …

Nha Đam Chanh Dây Rồng Việt Read More »

Thạch Dừa Nho Rồng Việt

Ingredients: Coconut Jelly (45%), Grape Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors.Thành phần: Thạch dừa (45%), Cốt nho (1,5%), Nước, Đường, Chất điều chỉnh độ axit (330), Chất bảo quản (211), Hương nho, Màu thực phẩm tổng hợp (124,133).Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp và ngon hơn khi dùng lạnh. Bảo quản: …

Thạch Dừa Nho Rồng Việt Read More »

Sinh Tố Chuối Khóm Rồng Việt

Ingredients: Banana (15-20%), Pineapple (10-15%), Water, Sugar, Stabilizers, Citric Acid, Preservatives, Flavors, Colors.Thành phần: Chuối (15-20%), Khóm (10-15%), nước, đường, chất ổn định (440, 1422), chất điều chỉnh độ acid (330), chất bảo quản (202, 211), hương thực phẩm (chuối, khóm), màu thực phẩm tổng hợp (104, 110, 160a(i))Hướng dẫn sử dụng: 1/4 ly Sinh …

Sinh Tố Chuối Khóm Rồng Việt Read More »