Chia sẻ kiến thức nha đam

Câu chuyện thương hiệu ” Sữa Rồng Việt”- “Nha đam Aloka”

Sinh ra và lớn lên từ một gia đình làm nông tại một vùng quê nghèo của Xã Nhơn Mỹ,...
Read More

Nha Đam Rồng Việt Tự Nhiên

Sản phẩm "Nha Đam Rồng Việt Tự Nhiên" là sự kết hợp hài hòa giữa thạch Nha Đam Aloka và...
Read More

Thạch dừa chanh dây Rồng Việt

Ingredients: Coconut Jelly (45%), Passion Fruit Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors.Thành phần: Thạch dừa (45%), Cốt...
Read More

Thạch dừa dưa lưới Rồng Việt

Ingredients: Coconut Jelly (45%), Melon Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors.Thành phần: Thạch dừa (45%), Cốt dưa...
Read More

Nha Đam Nho Rồng Việt

Ingredients: Aloe Vera (30%), Grape Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors. Thành phần: Nha đam (30%), Cốt...
Read More

Thạch dừa khóm Rồng Việt

Ingredients: Coconut Jelly (45%), Pineapple Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors.Thành phần: Thạch dừa (45%), Cốt khóm...
Read More

Nha Đam Khóm Rồng Việt

Ingredients: Aloe Vera (30%), Pineapple Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors. Thành phần: Nha đam (30%), Cốt...
Read More

Nha Đam Dưa Lưới Rồng Việt

Ingredients: Aloe Vera (30%), Melon Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors. Thành phần: Nha đam (30%), Cốt...
Read More

Nha Đam Chanh Dây Rồng Việt

Ingredients: Aloe Vera (30%), Passion Fruit Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors. Thành phần: Nha đam (30%),...
Read More

Thạch Dừa Nho Rồng Việt

Ingredients: Coconut Jelly (45%), Grape Extract (1,5%), Water, Sugar, Citric Acid, Preservative, Flavor, Colors.Thành phần: Thạch dừa (45%), Cốt nho...
Read More

Sinh Tố Chuối Khóm Rồng Việt

Ingredients: Banana (15-20%), Pineapple (10-15%), Water, Sugar, Stabilizers, Citric Acid, Preservatives, Flavors, Colors.Thành phần: Chuối (15-20%), Khóm (10-15%), nước, đường,...
Read More